Metoda NDT-Bobath dla dzieci

Metoda NDT- Bobath, inaczej usprawnianie neurorozwojowe, ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju w taki sposób, aby mogło ono osiągnąć niezależność w życiu i wykorzystać swoje możliwości na tyle, na ile jest to możliwe.

Pierwotnie metoda została opracowana z myślą o dzieciach starszych z mózgowym porażeniem dziecięcym, jednak z upływem czasu dostosowaną ją do potrzeb jeszcze młodszych Pacjentów.

Stosowana jest z powodzeniem u niemowląt z zaburzeniami napięcia mięśniowego, asymetrią, kręczem szyi, zaburzoną kontrolą postawy i ruchu, opóźnieniem rozwoju psychomotorycznego oraz u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi (przepuklina oponowo- rdzeniowa, dystrofie mięśniowe, MPD).

Aby zostać terapeutą metody NDT-Bobath konieczne jest odbycie specjalistycznego szkolenia zarówno teoretycznego, jak i praktycznego (360 godzin), a także zdać końcowy egzamin potwierdzający nabyte umiejętności.

Więcej o metodzie >>>TUTAJ<<<

 

Małgorzata Paleczny Terapeuta NDT-Bobath dla dzieci