Metody terapeutyczne

PNF (prioprioceptywne nerwowo- mięśniowe torowanie)

Metoda PNF polega na wykorzystaniu podczas terapii złożonych wzorców ruchowych, które w sposób automatyczny wykonywane są przez człowieka podczas wykonywania czynności życia codziennego.

Twórcy metody dokładnie przeanalizowali i opracowali wzorce ruchowe dla łopatki, miednicy, tułowia, głowy, kończyny dolnej i kończyny górnej.

Dzięki wykorzystaniu odpowiednich wzorców, do mózgu dociera wyraźna informacja i uruchomione zostają mechanizmy odtwarzania kontroli postawy i ruchu, co pozwala na przywrócenie utraconej funkcji ruchowej.

Koncepcja PNF jest bardzo skutecznym sposobem oddziaływania w wielu dziedzinach medycyny: ortopedii, neurologii, pediatrii, u osób po urazach rdzenia kręgowego, w wadach postawy, skoliozach i innych.

 

TERAPIA MANUALNA

W terapii manualnej wg Briana Mulligana główny nacisk kładziony jest na likwidację ograniczeń zakresu ruchu i bólu w stawach, który najczęściej spowodowany jest nieprawidłowym położeniem sąsiadujących ze sobą powierzchni stawowych.

Terapia ma na celu przywrócenie prawidłowego ślizgu stawowego. Terapia nie powinna wywoływać dolegliwości bólowych. Terapeuta, korygując ustawienie powierzchni stawowych, wykonuje ruch w kierunku ograniczenia, ale o jego tempie i zakresie decyduje sam Pacjent. Dzięki wielokrotnym powtórzeniom, układ nerwowy Pacjenta ma okazję zapamiętać, a w przyszłości odtworzyć prawidłowe ustawienie powierzchni stawowych względem siebie.

 

TERAPIA McKENZIE

To jedna z metod diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa. Dzięki temu, że nie ogranicza się ona jedynie do likwidowania objawów, a skupia przede wszystkim na eliminacji przyczyny dolegliwości, jaką bardzo często bywa wypuklina jądra miażdżystego, może przynieść trwałe efekty terapeutyczne.

 

MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH

To forma terapii, której celem jest przywrócenie prawidłowego napięcia głębokich warstw mięśni oraz tkanki łącznej.

Dzięki rozluźnieniu, wydłużeniu czy zlikwidowaniu zrostów dochodzi do uwolnienia od utrzymujących się nieprawidłowych napięć, a co za tym idzie osiągnięty zostaje efekt przeciwbólowy. Poprawiają się możliwości ruchowe, jego zakres i płynność.

 

TERAPIA PUNKTÓW SPUSTOWYCH

Punkty spustowe to włókna mięśniowe, które charakteryzuje wzmożone napięcie. Są one wyczuwalne palpacyjnie pod postacią mniejszych lub większych grudek/guzków. Wykazują one bolesność podczas ucisku, jednak jest to nie tylko bolesność miejscowa, ale przede wszystkim tzw. ból przeniesiony- odczuwany w konkretnej okolicy ciała powiązanej z danym punktem.

Punkty spustowe mogą przybierać postać aktywną oraz utajoną. Punkt utajony daje objawy tylko wówczas, gdy jest prowokowany uciskiem. Punkt spustowy aktywny odpowiedzialny jest za dolegliwości bólowe nawet wówczas, gdy nie jest drażniony. W terapii punktów spustowych w pierwszej kolejności skupiamy się na punktach aktywnych, ponieważ tylko wówczas możemy osiągnąć maksymalne efekty terapii.

Celem terapii jest uwolnienie od bólu i poprawa zaburzonych wzorców ruchowych.

 

KINESIOLOGY TAPING

To metoda pozwalająca na utrzymanie efektów terapii dzięki wykorzystaniu specjalnych plastrów. Dzięki odpowiednio wykonanej aplikacji można uzyskać pożądany efekt terapeutyczny- zmniejszenie patologicznego napięcia mięśni, poprawę mikrokrążenia, aktywację systemu limfatycznego, poprawę funkcjonowania mięśni i stawów. Plastry działają przez 24 godziny na dobę przedłużając i utrzymując osiągnięty efekt terapeutyczny.

 

TECHNIKI POWIĘZIOWE

Polegają na manipulacji określonych punktów na ciele Pacjenta, które są drogami rozchodzenia się bólu i kompensacji. O wyborze punktów przeznaczonych do manipulacji decyduje terapeuta na podstawie szczegółowego wywiadu, weryfikacji ruchowej oraz badania palpacyjnego.

 

MASAŻ LECZNICZY

Stosowany jako uzupełnienie metod terapeutycznych pobudza krążenie i poprawia przemianę materii. W zależności od zastosowanej techniki masażu wpływa na regulację napięcia mięśniowego, pozwala pozbyć się nieprawidłowych napięć w obrębie całego ciała, a także bólu kręgosłupa, karku.